z myślą o Tobie...

Twojej firmie...

i środowisku


Pozwolenia

Zakład funkcjonuje na podstawie decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSR-II-2.7243.50.2015 z dnia 23.12.2015 r. na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymogów przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie odpadów i na przetwarzanie odpadów z związku z działalnością instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z późniejszymi zmianami.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 61 424 17 34

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Gdziekolwiek żyją ludzie powstają odpady. Czy to w gospodarstwach domowych, w przemyśle, w sektorze opieki zdrowotnej, w rolnictwie czy w budownictwie. Głównym źródłem powstawania odpadów jest działalność człowieka.

Większa produkcja równa się większej ilości odpadów, a tym samym więcej odpadów powoduje problemy ekologiczne związane z toksycznym zagrożeniem.

Ta szeroka gama materiałów ma równie szeroki zakres wymagań jeśli chodzi o gromadzenie, transport, odzysk, recykling, unieszkodliwianie i monitoring.

Dlatego zintegrowana koncepcja gospodarki odpadami oferowana przez EKRO jest niezbędna dla wydajnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.