z myślą o Tobie...

Twojej firmie...

i środowisku


Co robimy

Spółka EKRO powstała w 2003 roku w województwie wielkopolskim i w tym samym roku uruchomiła zakład unieszkodliwiania odpadów w Bolechowie w gminie Czerwonak, który nieprzerwanie działa do dzisiaj. Jest właścicielem instalacji do fizyko-chemicznego przetwarzania odpadów metodą stabilizacji i zestalania. Prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi. Przetwarzane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Nasza oferta jest kompleksowa. Obejmuje odbiór, transport odpadów oraz ich unieszkodliwianie. Instalacja przetwarzająca odpady jest zaprojektowana i eksploatowana zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach referencyjnych dla najlepszej dostępnej technologii BAT, która pozwala zminimalizować jej wpływ na środowisko.

Posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów. Stosownie do obowiązującego prawa, poświadczając przyjęcie odpadów kartą ich przekazania, ponosimy pełną odpowiedzialność za powierzone nam odpady.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 61 424 17 34

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Gdziekolwiek żyją ludzie powstają odpady. Czy to w gospodarstwach domowych, w przemyśle, w sektorze opieki zdrowotnej, w rolnictwie czy w budownictwie. Głównym źródłem powstawania odpadów jest działalność człowieka.

Większa produkcja równa się większej ilości odpadów, a tym samym więcej odpadów powoduje problemy ekologiczne związane z toksycznym zagrożeniem.

Ta szeroka gama materiałów ma równie szeroki zakres wymagań jeśli chodzi o gromadzenie, transport, odzysk, recykling, unieszkodliwianie i monitoring.

Dlatego zintegrowana koncepcja gospodarki odpadami oferowana przez EKRO jest niezbędna dla wydajnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.